Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Công văn số 164/AIDS-DP ngày 24/3/2020 về việc phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Ngày xuất bản : 25/03/2020 - Lượt Xem: 415

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng thông báo Công văn số 164/AIDS-DP ngày 24/3/2020 về việc phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Tải xuống

Tìm kiếm văn bản