Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Ngày xuất bản : 23/07/2019 - Lượt Xem: 458

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng thông báo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Trung ương về Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)

Tải xuống

Tìm kiếm văn bản