Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hướng dẫn cấp thuốc MMT nhiều ngày

Ngày xuất bản : 20/08/2020 - Lượt Xem: 497

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng thông báo Dự thảo Hướng dẫn Triển khai thí điểm cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

Tải xuống

Tìm kiếm văn bản