Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Phỏng vấn trên VOV2: Nam quan hệ tình dục đồng giới và nguy cơ lây nhiễm HIV

Ngày xuất bản : 25/05/2020 - Lượt Xem: 494

Link tải xuống

https://drive.google.com/file/d/1E8QUcOQbKbwTREsJxLekm3Gr011qyOwQ/view?usp=sharing

Tìm kiếm văn bản