Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Thông báo Tuyển dụng cán bộ dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2018-2020

Ngày xuất bản : 04/02/2020 - Lượt Xem: 966

Ban Quản lý dự Các dự án hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS - Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS Thông báo tuyển dụng cán bộ Dự án có trình độ và kinh nghiệm làm việc tại Hà Nội:

1. 01 cán bộ Quản lý chương trình điều trị HIV/AIDS (TOR Cán bộ quản lý điều trị)

2. 01 cán bộ Quản lý theo dõi nhu cầu sử dụng, cấp phát thuốc ARV (TOR cán bộ quản lý theo dõi thuốc)

Toàn văn thông báo tuyển dụng

Hạn chót nộp hồ sơ: 17h00, thứ 3 ngày 11/02/2020

Tìm kiếm văn bản