Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Thông báo Hướng dẫn triển khai Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền tư mẹ sang con năm 2020

Ngày xuất bản : 18/05/2020 - Lượt Xem: 346

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng thông báo Hướng dẫn triển khai Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2020

Tải xuống

Tìm kiếm văn bản