Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Thông báo Đề cương kết quả công tác Phòng, chống thiên tai năm 2018, nhiệm vụ năm 2019

Ngày xuất bản : 26/08/2019 - Lượt Xem: 4637

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng thông báo Đề cương kết quả công tác phòng, chống thiên tai năm 2018, nhiệm vụ  năm 2019

Download

Tìm kiếm văn bản