Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Thông báo lấy ý kiến Hồ sơ dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật phòng, chống HIV/AIDS

Ngày xuất bản : 04/03/2020 - Lượt Xem: 2575

Bộ Y tế đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

Cổng thông tin điện tử Cục Phòng, chống HIV/AIDS xin giới thiệu bộ tài liệu và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Tải xuống

Tìm kiếm văn bản