Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Thông báo lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến về chỉnh sửa Luật Phòng, chống HIV/AIDS

Ngày xuất bản : 31/12/2019 - Lượt Xem: 1048

Bộ Y tế đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). Cổng thông tin điện tử Cục Phòng, chống HIV/AIDS xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Toàn văn dự thảo: download

Tìm kiếm văn bản