Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Thông báo tuyển dụng cán bộ Dự án Tăng cường hỗ trợ kỹ thuật phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam

Ngày xuất bản : 06/02/2020 - Lượt Xem: 3902

Dự án Tăng cường hỗ trợ kỹ thuật phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế tuyển dụng cán bộ dự án:

1. Điều phối kỹ thuật dự án

2. Cán bộ phụ trách tiếp cận công đồng MSM

3. Cán bộ phụ trách số liệu dự phòng, tìm ca

4. Cán bộ giám sát dịch, theo dõi và đánh giá

5. Cán bộ quản lý chương trình điều trị HIV/AIDS

6. Cán bộ quản lý hỗ trợ chương trình điều trị HIV/AIDS

7. Cán bộ quản lý số liệu chương trình điều trị HIV/AIDS

8. Cán bộ theo dõi chuyển giao sử dụng dịch vụ điều trị HIV/AIDS nguồn BHYT

9. Cán bộ kế hoạch tổng hợp

10. Cán bộ hành chính quản trị

Hạn chót nộp hồ sơ: 11/2/2019

Toàn bộ thông báo tuyển dụng và TOR vị trí việc làm tải tại đây:

Thông báo đăng tuyển

TOR vị trí việc làm

Tìm kiếm văn bản