Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Thông báo về việc Báo cáo các tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS

Ngày xuất bản : 30/12/2019 - Lượt Xem: 2200

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trong thông báo công văn số 1123/AIDS-DP ngày 27/12/2019 về việc Báo cáo các tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS

Công văn 1123

Tìm kiếm văn bản