Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Thông cáo báo chí Mít tinh Hưởng ứng ngày Thế giới Phòng, chống AIDS và Tổng kết 30 năm công tác Phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam

Ngày xuất bản : 26/11/2020 - Lượt Xem: 443

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng thông báo: Thông cáo báo chí Mít tinh Hưởng ứng ngày Thế giới Phòng, chống AIDS và Tổng kết 30 năm công tác Phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam

Thông cáo báo chí

Tìm kiếm văn bản