Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hiến pháp nước Cộng hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Số ký hiệu
Ngày ban hành 28/11/2013
Ngày có hiệu lực 28/11/2013
Loại văn bản Luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Tập tin đính kèm Lượt tải : 983

Thông tin mô tả Toàn văn Hiến pháp nước Cộng hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Hiến pháp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghỉa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013

Ngày xuất bản : - Lượt Xem: 983
Bình luận
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?