Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Quyết định 3413/QĐ-BYT ngày 27/7/2017 Quyết định về việc sửa đổi nội dung tiêu chuẩn bắt đầu điều trị ARV trong "Hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS" ban hành kèm quyết định số 3047/QĐ-BYT ngày 22/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Số ký hiệu
Ngày ban hành 27/07/2017
Ngày có hiệu lực 27/07/2017
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Bộ y tế
Năm ban hành 2017
Tập tin đính kèm Lượt tải : 3663

Quyết định 3413/QĐ-BYT ngày 27/7/2017 Quyết định về việc sửa đổi nội dung tiêu chuẩn bắt đầu điều trị ARV trong "Hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS" ban hành kèm quyết định số 3047/QĐ-BYT ngày 22/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Ngày xuất bản : 31/07/2017 - Lượt Xem: 3663
Bình luận
Tìm kiếm văn bản