Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Quyết định số 67/QĐ-BYT về việc Ban hành Chương trình hành động của Bộ Y tế

Số ký hiệu 67/QĐ-BYT
Ngày ban hành 05/02/2018
Ngày có hiệu lực 05/02/2018
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Bộ y tế
Năm ban hành 2018
Tập tin đính kèm Lượt tải : 3683

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 67/QĐ-BYT ngày 05/01/2018 về việc Ban hành Chương trình hành động của Bộ Y tế triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Ngày xuất bản : 05/01/2018 - Lượt Xem: 3683
Bình luận
Tìm kiếm văn bản