Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Số ký hiệu 37/2016/TT-BYT
Ngày ban hành 25/10/2016
Ngày có hiệu lực 10/12/2016
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ y tế
Năm ban hành 2016
Tập tin đính kèm Lượt tải : 22825

Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày xuất bản : 02/11/2016 - Lượt Xem: 22825
Bình luận
Tìm kiếm văn bản