Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Báo cáo của Cục Phòng, chống HIV/AIDS tại phiên họp với Ủy ban vấn đề xã hội quốc hội về Đảm bảo tài chính

Ngày xuất bản : 30/07/2020 - Lượt Xem: 120

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Báo cáo của Cục Phòng, chống HIV/AIDS tại phiên họp với Ủy ban vấn đề xã hội quốc hội về giải pháp đảm bảo tài chính chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030

download

Bình luận
Tìm kiếm văn bản