Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Điều trị ARV - Dự phòng lây nhiễm HIV

Khi điều trị ARV đạt đến mức ức chế virut, nghĩa là tải lượng virut dưới 200 bản sao/ml, hay còn gọi là dưới ngưỡng phát hiện, sẽ...

Họp nhóm kỹ thuật Hợp đồng xã hội trong phòng, chống HIV/AIDS quý III năm 2020

Ngày 03/8, tại Hà Nội, nhằm cập nhật cũng như thúc đẩy tiến độ các hoạt động liên quan đến hợp đồng xã hội trong phòng, chống...

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS

BẢN ĐỒ TƯƠNG TÁC

Hiện tại có nhiều địa điểm trên cả nước.Tìm một cơ sở điều trị gần bạn

Tìm kiếm địa điểm
Tìm kiếm văn bản