Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Tập huấn giảng viên ứng dụng Hệ thống thông tin quản lý điều trị Methadone

Trong 2 ngày 04 - 05/7/2018, tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Phòng, chống HIV/AIDS phối hợp với Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống...

Đồng Nai tổ chức lớp tập huấn giảng viên tuyến tỉnh, huyện về về giảm kỳ thị và phân biệt đối...

Nhằm triển khai các hoạt động về giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS tại cơ sở y tế, được sự hỗ trợ của tổ chức...

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS

BẢN ĐỒ TƯƠNG TÁC

Hiện tại có nhiều địa điểm trên cả nước.Tìm một cơ sở điều trị gần bạn

Tìm kiếm địa điểm
Tìm kiếm văn bản