Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Chuyển giao bền vững hướng tới kết thúc đại dịch HIV tại Nghệ An

Chiều ngày 24/9, UBND tỉnh phối hợp với Chương trình PEPFAR và cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tổ chức hội nghị tổng kết 3 năm...

Hội thảo “Bước chân vạn dặm” - Những sáng kiến trong phòng, chống HIV/AIDS

Ngày 21 tháng 9 năm 2017, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (LIFE) đã tổ chức Hội thảo “Bước chân...

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS

BẢN ĐỒ TƯƠNG TÁC

Hiện tại có nhiều địa điểm trên cả nước.Tìm một cơ sở điều trị gần bạn

Tìm kiếm địa điểm
Tìm kiếm văn bản