Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Bổ nhiệm lại Trưởng phòng Điều trị HIV/AIDS thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS

Ngày 09/9, tại Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng Điều trị...

Hội thảo xây dựng dự án sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng, chống HIV/AIDS

Trong hai ngày 04-05/9/2019 tại Vĩnh Phúc, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã tổ chức Hội thảo xây dựng dự án sửa đổi, bổ sung một số...

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS

BẢN ĐỒ TƯƠNG TÁC

Hiện tại có nhiều địa điểm trên cả nước.Tìm một cơ sở điều trị gần bạn

Tìm kiếm địa điểm
Tìm kiếm văn bản