Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CƠ QUAN CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2016

Ngày 23/01/2017, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan năm 2016. Tham dự Hội nghị có...

Cục Phòng, chống HIV/AIDS gặp mặt các cán bộ hưu trí nhân dịp xuân Đinh Dậu

Ngày 23/01/2017, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan năm 2016. Tham dự Hội nghị có...

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS

BẢN ĐỒ TƯƠNG TÁC

Hiện tại có nhiều địa điểm trên cả nước.Tìm một cơ sở điều trị gần bạn

Tìm kiếm địa điểm
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?