Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Nhiều thay đổi trong Luật trợ giúp pháp lý sửa đổi

Luật trợ lý pháp lý sửa đổi sẽ có nhiều điểm mới theo hướng có lợi hơn cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý so với hiện hành....

Chiến lược mới trong can thiệp giảm hại ở nhóm thanh niên sử dụng ma túy

Được sự tài trợ của Cơ quan Hỗ trợ kỹ thuật Quốc tế Pháp – Expertise France, Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI)...

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS

BẢN ĐỒ TƯƠNG TÁC

Hiện tại có nhiều địa điểm trên cả nước.Tìm một cơ sở điều trị gần bạn

Tìm kiếm địa điểm
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Xin bạn cho biết sắp tới nguồn tài trợ sẽ hết, các dịch vụ điều trị HIV/AIDS chi trả qua BHYT. Bạn có sẵn sàng mua BHYT không?