Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Tổ chức tập huấn Can thiệp lạm dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamine

Từ ngày 15-17 tháng 7, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống HIV/AIDS phối hợp dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS tổ chức tập huấn Can...

Bổ nhiệm Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng Cục Phòng, chống HIV/AIDS

Ngày 15/7, tại Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Giám sát và Xét...

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS

BẢN ĐỒ TƯƠNG TÁC

Hiện tại có nhiều địa điểm trên cả nước.Tìm một cơ sở điều trị gần bạn

Tìm kiếm địa điểm
Tìm kiếm văn bản