Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hội thảo tăng cường vai trò của cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS

Ngày 14/11/2019, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS và PEPFAR tại Việt Nam...

Hội thảo sơ kết thực hiện thanh quyết toán thuốc ARV nguồn Bảo hiểm y tế năm 2019 và kinh phí...

Ngày 12/11, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã tổ chức Hội thảo sơ kết thực hiện thanh quyết toán thuốc ARV nguồn Bảo hiểm y...

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS

BẢN ĐỒ TƯƠNG TÁC

Hiện tại có nhiều địa điểm trên cả nước.Tìm một cơ sở điều trị gần bạn

Tìm kiếm địa điểm
Tìm kiếm văn bản