Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Sơ kết 6 tháng đầu năm Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS

Ngày 22/8/2019, tại thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định, Ban Quản lý Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tổ chức Hội nghị sơ kết...

Hội nghị chuyên đề giải pháp điều trị chất kích thích dạng Amphetamine và vấn mới về ma túy để...

Trong 2 ngày 15-16 tháng 8, tại Hà Nội, Cục Quản lý điều trị nghiện chất và sức khỏe tâm thần Hoa Kỳ tại Việt Nam (SAMHSA) phối hợp...

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS

BẢN ĐỒ TƯƠNG TÁC

Hiện tại có nhiều địa điểm trên cả nước.Tìm một cơ sở điều trị gần bạn

Tìm kiếm địa điểm
Tìm kiếm văn bản