Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hội thảo khởi động Dự án nghiên cứu “Thúc đẩy quản lý nguồn nhân lực trong phòng chống HIV/AIDS...

Sáng ngày 4/6/2020 tại thành phố Nha Trang, trường Đại học Y tế Công cộng phối hợp với Cục Phòng chống HIV/AIDS tổ chức Hội thảo...

Bạn đã biết gì về dự phòng trước phơi nhiễm HIV

Dự phòng trước phơi nhiễm HIV mà chúng ta quen gọi là PrEP (xuất phát từ cụm từ tiếng Anh - Pre-Exposure Prophylaxis) là một...

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS

BẢN ĐỒ TƯƠNG TÁC

Hiện tại có nhiều địa điểm trên cả nước.Tìm một cơ sở điều trị gần bạn

Tìm kiếm địa điểm
Tìm kiếm văn bản