Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI LUẬT PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS, ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG TRƯỚC PHƠI NHIỄM HIV GIAI...

Ngày 19/1/2021, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị triển khai Luật Phòng, chống HIV/AIDS,...

10 sự kiện nổi bật về phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 tại Việt Nam

Ngày 19/1/2021, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị triển khai Luật Phòng, chống HIV/AIDS,...

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS

BẢN ĐỒ TƯƠNG TÁC

Hiện tại có nhiều địa điểm trên cả nước.Tìm một cơ sở điều trị gần bạn

Tìm kiếm địa điểm
Tìm kiếm văn bản