Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Tập huấn về phòng, chống HIV/AIDS cho phóng viên báo chí nhân tháng hành động Quốc gia phòng,...

Nhằm nâng cao năng lực cho các phóng viên báo chí viết về HIV/AIDS, từ 15 đến 17/11, tại Hà Nội, được sự tài trợ của CDC Việt Nam,...

Tập huấn giảng viên tuyến tỉnh về về giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS tại...

Nhằm triển khai các hoạt động về giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS tại cơ sở y tế, được sự hỗ trợ của tổ chức...

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS

BẢN ĐỒ TƯƠNG TÁC

Hiện tại có nhiều địa điểm trên cả nước.Tìm một cơ sở điều trị gần bạn

Tìm kiếm địa điểm
Tìm kiếm văn bản