Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Chưa có cơ sở kết luận nguồn lây nhiễm HIV ở xã Kim Thượng

(NĐ&ĐS) - “Một người từ khi nhiễm HIV đến khi chuyển sang giai đoạn AIDS thường trung bình sau 5-7 năm. Do vậy, với những người đã...

Nhiễm HIV tại Phú Thọ cao gấp 2,5 lần, Bộ mở rộng xét nghiệm

(NĐ&ĐS) - “Một người từ khi nhiễm HIV đến khi chuyển sang giai đoạn AIDS thường trung bình sau 5-7 năm. Do vậy, với những người đã...

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS

BẢN ĐỒ TƯƠNG TÁC

Hiện tại có nhiều địa điểm trên cả nước.Tìm một cơ sở điều trị gần bạn

Tìm kiếm địa điểm
Tìm kiếm văn bản