Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam

Ngày xuất bản : 16/06/2016 - Lượt Xem: 2363

Sáng ngày 14.6.2016, tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã tổ chức hội thảo "Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam".

 Tham dự và chủ trì hội thảo có Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Trọng Đàm, Phó Chủ Nhiệm Uỷ Ban các Vấn đề Xã hội Đặng Thuần Phong, Cục trưởng Cục Phòng, chống Tệ nạn xã hội Nguyễn Xuân Lập. Cùng Tham dự Hội thảo có đại diện Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, một số tổ chức phi chính phủ, lãnh đạo Sở LĐTBXH, chi cục PCTNXH các tỉnh: Hà Nội, Nam Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng cùng hơn 40 cơ quan báo chí trung ương và Hà Nội.

Tại hội thảo, các chủ đề được trao đổi và thảo luận như xu hướng mới trong chính sách kiểm soát ma túy trên thế giới; kinh nghiệm và kết quả trong tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng tại tỉnh Nam Định; Lâm Đồng; kết quả bước đầu trong việc thực hiện mô hình chuyển đổi Trung tâm cai nghiện bắt buộc sang Cơ sở cai nghiện tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội; Chia sẻ các hoạt động hỗ trợ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng, sống nghị lực của Đội tình nguyện phường Nguyễn Trung Trực...
Ý thức được tác hại của tệ nạn ma túy đến sức khỏe, kinh tế, văn hóa, xã hội, thời gian qua Đảng và Nhà nước đã chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống ma túy trên 3 lĩnh vực "giảm cung, giảm cầu và giảm hại", đặc biệt là công tác cai nghiện, phục hôi cho người nghiện ma túy.
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác cai nghiện ma túy không ngừng được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện. Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 1995 quy định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người nghiện.
 14-6-1-1-.JPG
Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm phát biểu khai mạc hội thảo
 14-6-1-2-.JPG
 Ông Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục PCTNXH trình bày tại hội thảo
Đến nay, theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, về cai nghiện tại trung tâm có 60/63 tỉnh, thành phố trong cả nước có trung tâm cai nghiện với tổng số 142 trung tâm. Hàng năm, các trung tâm tổ chức cai nghiện cho khoảng 40.000 đến 45.000 người nghiện ma túy.
Về cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng, đến năm 2015, theo báo cáo của các địa phương còn 9/63 tỉnh, thành phố tổ chức cai cho trên 900 người. Về công tác quản lý sau cai, các trung tâm quản lý sau cai tại cộng đồng và quản lý trên 19.000 người. Cùng với công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện công tác điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế cũng đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện. Theo Bộ y tế, đến nay cả nước có trên 200 cơ sở, điều trị cho 41.000 người nghiện chất dạng thuốc phiện.
Theo đó, hơn 20 năm qua, nhiều giải pháp đã được áp dụng như tăng thời gian quản lý sau cai nghiện tại trung tâm từ 6-12 tháng lên 12-24 tháng, áp dụng biện pháp quản lý sau cai từ 12-24 tháng song tỷ lệ tái nghiện không giảm, vẫn giữ ở mức khoảng trên 90%, tệ nạn ma túy diễn biến ngày càng phức tạp, gia tăng về số lượng và tính chất, mức độ ngày càng khó kiểm soát hơn.
Tính đến năm 2015, số lượng người nghiện ma túy đã lan rộng và xuất hiện ở 63/63 tỉnh, thành phố với số lượng  là 200.134 người, tăng gấp 3 lần so với năm 1995, xuất hiện ở mọi lứa tuổi. Theo khảo sát của Cục phòng chống tệ nạn xã hội, 76% người nghiện có độ tuổi dưới 35 tuổi; 60% số người nghiện dùng ma túy lần đầu ở độ tuổi dưới 25 tuổi, trong đó 8% sử dụng ma túy lần đầu ở độ tuổi dưới 18 tuổi. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến kết quả hạn chế nêu trên là do nhận thức của các cấp chính quyền và tầng lớp nhân dân về nghiện ma túy, cai nghiện ma túy chưa đầy đủ, dẫn đến các giải pháp cai nghiện chưa thực sự phù hợp.
Theo đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các bộ ngành, các tổ chức quốc tế xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy đến năm 2020. Đề án đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Cụ thể gồm 4 mục tiêu: nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và nhân dân về nghiện ma túy và điều trị nghiện theo quan điểm mới; nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác điều trị; nâng cao tỷ lệ người được điều trị so với số người nghiện có hồ sơ quản lý và tăng tỷ lệ người được điều trị hòa nhập cộng đồng có việc làm.
Về nhiệm vụ, đề án có 5 nhiệm vụ chính: phát triển các cơ sở điều trị nghiện tự nguyện; phát triển các điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng; quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện bắt buộc; xây dựng và triển khai chương trình đào tạo về điều trị nghiện cho cán bộ; xây dựng chương trình giám sát, đánh giá.
 14-6-1-4-.JPG
Ông Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng thường trực phòng, chống tội phạm và ma tuý tham luận tại Hội thảo
 14-6-1-5-.JPG
Ông Nguyễn Cửu Đức, Hàm Phó Vụ trưởng, Vụ khoa giáo – Văn xã (VPCP) tham luận tại hội thảo
 14-6-1-6-.JPG
Ông Kenneth Robertson, Cục quản lý lạm dụng chất gây nghiện và sức khoẻ tâm thần của Hoa Kỳ trình bày tại Hội thảo
 14-6-1-7-.JPG
Bà Khuất Thị Hải Oanh, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng trình bày tại Hội thảo
 14-6-1-8-.JPG
Toàn cảnh Hội thảo

TT

Bình luận
Tìm kiếm văn bản