CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Thông báo > Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030

Thứ Tư, 04/08/2021 | 07:32:14 GMT+7

Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030

25/11/2020 | 2430 lượt xem

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 14/8/20200 về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030

Tải tại đây

File word tải tại đây