CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tin tức - sự kiện > Tin hoạt động của Cục > Chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại khu du lịch, ...

Thứ Tư, 20/10/2021 | 13:08:31 GMT+7

Chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại khu du lịch, trung tâm thương mại

26/02/2020 | 41 lượt xem

5-pc-dich-du-lich.jpg5pc-dich-du-lich.jpg

5-pc-dich-du-lich-3-.jpg

5-pc-dich-du-lich-2-.jpg