Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Nam Định - PKNT Trung tâm y tế thành phố Nam Định

Địa chỉ: 64 Nguyễn Du- TP Nam Định

Bác sĩ phụ trách: Trần thị Hồng Lam- 0912139493

Điện thoại: '03503.835791

Giờ làm việc: Giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản