Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

An Giang - Trung tâm Y tế dự phòng

Địa chỉ:  Số 12B, Lê Lợi Phường  Mỹ Bình, TP. Long Xuyên

Bác sĩ phụ trách: Phan Thị Trà My

Điện thoại: 0983.211.218

Giờ làm việc: Theo giờ hành chính

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản