Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Thái Bình - Trung tâm Y tế Hưng Hà

Địa chỉ: Khu Thị Tứ - Tư La - xã Minh Khai - huyện Hưng Hà

Bác sĩ phụ trách: Nguyễn Ngọc Nam

Điện thoại: 0363.956.238

Thời gian làm việc: Theo giờ hành chính

Tìm kiếm dịch vụ HIV/AIDS
Tìm kiếm văn bản