Logo
Logo

MINISTRY OF HEALTH

VIETNAM ADMINISTRATION

OF HIV/AIDS CONTROL

Nếu tôi muốn cho máu của mình thì tôi có bị buộc phải xét nghiệm phát hiện HIV hay không? Nếu có thì xét nghiệm ở đâu?

Theo các qui định tại Điều lệ truyền máu ban hành kèm theo Quyết định số 937/BYT - QĐ ngày 4/9/1992 của Bộ trưởng Bộ y tế, Quy định chuyên môn về xử lý nhiễm HIV/AIDS ban hành kèm theo Quyết định số 2557/BYT - QĐ ngày 26/12/1996 của Bộ trưởng Bộ y tế, người cho máu phải được khám sức khỏe và xét nghiệm trước mỗi lần lấy máu, đảm bảo 100% chai máu phải được sàng lọc trước khi truyền. Nhân viên lấy máu cần có các thông tin đầy đủ về người cho máu nhằm phát hiện các bệnh lây truyền bằng đường máu và chống chỉ định cho máu khác. Việc thực hiện xét nghiệm tối thiểu bắt buộc đối với người cho máu không chỉ nhằm tìm kháng thể HIV trong huyết thanh mà còn nhằm phát hiện các bệnh tiềm ẩn khác như viêm gan B, giang mai, sốt rét...

Trong trường hợp cấp cứu có chỉ định truyền máu mà không có điều kiện xét nghiệm phát hiện HIV thì nhân viên y tế được phép dùng máu của bố, mẹ hoặc con, anh chị em của người bệnh để truyền cho người đó trên cơ sở người nhà bệnh nhân yêu cầu và ký giấy cam kết. Trong trường hợp này nhân viên y tế không chịu trách nhiệm nếu xảy ra việc lây nhiễm HIV/AIDS.

Việc xét nghiệm phát hiện HỤV đối với người cho máu do cơ sở y tế nơi lấy máu thực hiện. Người cho máu không phải trả chi phí xét nghiệm.

Comments
Video
Document Search