Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Tình hình dịch HIV/AIDS thế giới

Ngày xuất bản : 07/01/2016 - Lượt Xem: 62892

Cho tới thời điểm hiện tại theo báo cáo của WHO đã có 35 triệu người nhiễm HIV, 1,5 triệu người chết do AIDS và 119 quốc gia đã báo cáo kết quả có khoảng 95 triệu người đã xét nghiệm HIV, Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Báo cáo toàn cầu của WHO về công tác phòng, chống HIV/AIDS

Tập tin đính kèm Lượt Tải: 62892
Bình luận
Tìm kiếm văn bản