Logo
Logo

BỘ Y TẾ

cục phòng, chống HIV/AIDS

Hướng dẫn Quy trình hỗ trợ mua thẻ BHYT và thanh toán phần cùng chi trả thuốc kháng HIV

Ngày xuất bản : 06/06/2019 - Lượt Xem: 720

Website Cục Phòng chống HIV/AIDS trân trọng thông báo Hướng dẫn Quy trình hỗ trợ mua thẻ BHYT cho bệnh nhân điều trị thuốc kháng HIV và thanh toán phần cùng chi trả thuốc kháng HIV cho các bệnh nhân có thẻ BHYT.

Download

Tìm kiếm văn bản