CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

BVĐK Chiêm Hóa - Tuyên Quang

Địa chỉ : Tổ Vĩnh Lim, TT Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, TQ-Khoa Dược TTYT huyện Chiêm Hóa
Chỉ đường
Hotline: 945737667

Phản hồi của khách hàng
Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *