CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Điều trị các chất dạng thuốc phiện

Loading...

TP. Hồ Chí Minh - Cơ sở điều trị Methadone Quận Gò Vấp

Địa chỉ : 2/3 Thống Nhất, Phường 11, Q.Gò Vấp
Hotline: 0907420068, 08.35897420

Hà Nội - Trung tâm y tế huyện Đan Phượng

Địa chỉ : Thị trấn Phùng, Đan Phượng
Hotline: 02433635125

Hà Nội - Trung tâm y tế huyện Phú Xuyên

Địa chỉ : Tiêu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên
Hotline: 02433605188