CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Điều trị ARV

Loading...

BVĐK Yên Sơn - Tuyên Quang

Địa chỉ : Thôn Sông Lô 3, An tường, TPTQ, Tuyên Quang-Khoa Dược TTYT huyện Yên Sơn

BVĐK tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ : Phường Tân Giang thành phố Cao Bằng

BVĐK Tp. Cao Bằng

Địa chỉ : Tổ 4 Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng

TTYT Hữu Lũng - Cao Bằng

Địa chỉ : Khu An Thịnh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
Hotline: 02053.829.639/ 0365.017.416

TTYT Cao Lộc - Lạng Sơn

Địa chỉ : Tổ 2, khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Hotline: 02053.861.481/ 0983818966

TTYT Lộc Bình - Lạng Sơn

Địa chỉ : Khu Cầu Lầm, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

BVĐK tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ : 116 Đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn
Hotline: 02053.710.979

TTYT Tràng Định - Lạng Sơn

Địa chỉ : Khu 2, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
Hotline: 02053.883.184/ 0977.866.220

TTYT Văn Lãng - Lạng Sơn

Địa chỉ : Khu 5, thị trấn Na Sầm, huyện Văn lãng, tỉnh Lạng Sơn

BVĐK Bát Xát - Lào Cai

Địa chỉ : Tổ 2 thị trấn Bát Xát huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai

BVĐK Văn Bàn - Lào Cai

Địa chỉ : tổ 5 TT Khánh Yên, Văn Bàn, Lào Cai

BVĐK tỉnh Lào Cai

Địa chỉ : đường Chiềng On, phường Bình Mình, thành phố Lào Cai

BVĐK tỉnh Yên Bái

Địa chỉ : Thôn 1, xã Phúc Lộc, TP Yên Bái,tỉnh Yên Bái

TTYT Lục Yên - Yên Bái

Địa chỉ : Thị trấn Yên Thế, Huyện Lục Yên , Tỉnh Yên Bái
Hotline: 0987.845.016

TTYT Mù Cang Chải - yên Bái

Địa chỉ : Thị Trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

BVĐK KV Nghĩa Lộ - Yên Bái

Địa chỉ : Tổ 1, P. Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ
Hotline: 0942955100

TTYT TP Yên Bái

Địa chỉ : Đường Tuệ tĩnh thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Hotline: 0387.846.284

TTYT Trạm Tấu - Yên Bái

Địa chỉ : Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
Hotline: 0986.557.133