CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

TTYT H. Ngân Sơn - Bắc Kạn

Địa chỉ : Bản súng - Vân Tùng - Ngân Sơn - Bắc Kạn
Chỉ đường
Hotline: BS Nông Văn Thăng ĐT: 0393985506 Dược CTMT: Đồng Thị Huyền ĐT: 0386068455

Phản hồi của khách hàng
Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *