CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

TTYT Phổ Yên - Thái Nguyên

Địa chỉ : Tổ Dân phố Đồng Rẫy, Phường Ba Bàng, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên
Chỉ đường
Hotline: 0946.235.035

Phản hồi của khách hàng
Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *