CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Video > Sử dụng bơm kim tiêm sạch để chủ động phòng lây nhiễm HIV

Thứ Sáu, 06/08/2021 | 04:51:42 GMT+7

Sử dụng bơm kim tiêm sạch để chủ động phòng lây nhiễm HIV

22/03/2021 | 20 lượt xem