CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Video > Highlight Mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống ...

Thứ Sáu, 12/04/2024 | 22:49:58 GMT+7

Highlight Mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống AIDS năm 2022 tại Bắc Ninh ngày 26/11/2022

26/12/2022 | 675 lượt xem

 Highlight Mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống AIDS năm 2022 tại Bắc Ninh ngày 26/11/2022