CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Tư vấn, xét nghiệm HIV

Loading...

BVĐK KV. Hoàng Su Phì - Hà Giang

Địa chỉ : tổ 5 - TT Vinh Quang - Hoàng Su Phì - Hà Giang

BVĐK H. Mèo Vạc - Hà Giang

Địa chỉ : Tổ 5 - TT Mèo Vạc - huyện Mèo Vạc - Hà Giang

BVĐK H. Quản Bạ - Hà Giang

Địa chỉ : Tổ 4 TT Tam Sơn - Huyện Quản Bạ - Hà Giang
Hotline: 02193846123

BVĐK H. Quang Bình - Hà Giang

Địa chỉ : Tổ 5- TT Yên Bình - huyện Quang Bình - Hà Giang

TTKSBT tỉnh Hà Giang

Địa chỉ : Phòng Khám đa khoa chuyên khoa - tổ 7 Phường Quang Trung - TP Hà Giang

BVĐK H. Vị Xuyên - Hà Giang

Địa chỉ : Tổ 10 thị trấn Vị Xuyên - Hà Giang

BVĐK H. Xín Mần - Hà Giang

Địa chỉ : Tổ 4 thị trấn Cốc Pài - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang

BVĐK H. Yên Minh - Hà Giang

Địa chỉ : Tổ 6 TT Yên Minh - H.Yên Minh - T.Hà Giang

BVĐK tỉnh Tuyên Quang

Địa chỉ : 44 đường Lê Duẩn - phường Tân Hà - TP Tuyên Quang

BV Phổi Tuyên Quang

Địa chỉ : Thôn sông lô 8 xã an tường tp Tuyên Quang
Hotline: 02073822832/ 0915696486

TTYT H.Lâm Bình - Tuyên Quang

Địa chỉ : Thôn Bản Kè A, xã Lăng can, Lâm Bình, Tuyên Quang-Khoa Dược TTYT Lâm Bình
Hotline: 942326966

BVĐK Chiêm Hóa - Tuyên Quang

Địa chỉ : Tổ Vĩnh Lim, TT Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, TQ-Khoa Dược TTYT huyện Chiêm Hóa
Hotline: 945737667

TTYT H. Hàm Yên - Tuyên Quang

Địa chỉ : Tổ DP Tân Bình, TT Tân Yên, Hàm Yên, TQ-Khoa Dược TTYT huyện Hàm Yên
Hotline: 914388548

TTYT Huyện Na Hang - Tuyên Quang

Địa chỉ : Tổ 7, TT Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang- Khoa Dược TTYT huyện Na Hang
Hotline: 0328829888

Trung tâm y tế huyện Sơn Dương - Tuyên Quang

Địa chỉ : Tổ ND Quyết Thắng, TTSD, Sơn Dương, TQ- Khoa Dược TTYT huyện Sơn Dương
Hotline: 0986871718

BVĐK Yên Sơn - Tuyên Quang

Địa chỉ : Thôn Sông Lô 3, An tường, TPTQ, Tuyên Quang-Khoa Dược TTYT huyện Yên Sơn

BVĐK tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ : Phường Tân Giang thành phố Cao Bằng

TTYT Hữu Lũng - Cao Bằng

Địa chỉ : Khu An Thịnh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
Hotline: 02053.829.639/ 0365.017.416