CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tin tức - sự kiện > Tin hoạt động của Cục > Chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 - Hướng dẫn cách ...

Thứ Bảy, 23/10/2021 | 15:54:34 GMT+7

Chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 - Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà

25/02/2020 | 129 lượt xem

4-cach-ly-tai-nha-4.jpg

4-c-ch-ly-t-i-nha.jpg

4-c-ch-ly-t-i-nha-3.jpg

4-c-ch-ly-t-i-nha-2.jpg