CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Thông báo

Chủ Nhật, 01/08/2021 | 23:39:24 GMT+7

Thông báo

Hướng dẫn cung cấp dịch vụ lưu động điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP)

Website Cục trân trọng giới thiệu Hướng dẫn cung cấp dịch vụ lưu động điều trị dự phòng trước phơi ...

Hướng dẫn triển khai tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2021

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng thông báo Hướng dẫn triển khai tháng cao điểm dự ...

Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày ...

Hướng dẫn triển khai Tháng hành động Quốc gia Phòng, chống AIDS năm 2020

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng thông báo Công văn 5568/BYT-AIDS của Bộ Y tế về việc ...

Hướng dẫn cấp thuốc MMT nhiều ngày

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng thông báo Dự thảo Hướng dẫn Triển ...

Bộ Tiêu chí phòng khám thân thiện

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu  Bộ Tiêu chí cơ sở cung cấp dịch vụ ...

Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 có gì mới?

Ngày 14/08/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1246/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến ...