CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Thông báo

Thứ Ba, 06/12/2022 | 08:28:32 GMT+7

Thông báo

Hướng dẫn tạm thời triển khai điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV (PrEP) cho sinh viên, học sinh

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Hướng dẫn tạm thời triển khai điều trị ...

Tài liệu họp 24/1/2022

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Tài liệu Họp đồng thuận về Hợp đồng xã hội ...

Tuyển dụng Cán bộ hỗ trợ hệ thống thông tin HIV/AIDS cho Phòng Giám sát, xét nghiệm

Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cần ...

Danh sách cơ sở điều trị ARV đã phân bổ thuốc VIêm gan C

Website Cục Phòng, chống HIV/ AIDS trân trọng giới thiệu Danh sách cơ sở điều trị ARV đã phân ...

Thông tin liên hệ về phòng, chống HIV/AIDS của 63 tỉnh/thành phố

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng thông báo Thông tin liên hệ 63 tỉnh/thành phố về ...

Dự thảo Hướng dẫn triển khai mô hình Nhóm tư vấn hỗ trợ cộng đồng lấy ý kiến cho cuộc họp 22-9-2021

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Dự thảo Hướng dẫn triển khai mô hình Nhóm ...

Hỗ trợ điều trị ARV trong tình hình dịch COVID19

Trong bối cảnh dịch COVID19 đang diễn biến rất phức tạp, nhiều địa phương đang bị phong tỏa hoặc ...

Hướng dẫn cung cấp dịch vụ lưu động điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP)

Website Cục trân trọng giới thiệu Hướng dẫn cung cấp dịch vụ lưu động điều trị dự phòng trước phơi ...

Hướng dẫn triển khai tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2021

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng thông báo Hướng dẫn triển khai tháng cao điểm dự ...

Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày ...