CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Thông báo

Thứ Sáu, 23/02/2024 | 14:38:09 GMT+7

Thông báo

Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động Thủ tục hành chính trong nội dung dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống HIV/AIDS

Thực hiện Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình ...

Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS Thông báo tuyển dụng

Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS - Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai ...

DỰ ÁN QUỸ TOÀN CẦU PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS - Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai ...

Thông tin dành cho báo chí về sự việc nhóm cộng đồng xét nghiệm cho học sinh tại Hải Phòng

Trong những ngày qua, một số trang thông tin điện tử, mạng xã hội và một số tờ báo đăng tải thông ...

Quyết định Công nhận kết quả tuyển dụng công chức của Cục Phòng, chống HIV/AIDS năm 2023

Ban biên tập trân trọng giới thiệu Quyết định Công nhận kết quả tuyển dụng công chức của Cục Phòng, ...

THÔNG BÁO Tổ chức cuộc thi phòng, chống HIV/AIDS cho các DNXH, CBO tại 1 số tỉnh EPIC, PHCR

Website Cục trân trọng Thông báo  Tổ chức cuộc thi Ý tưởng, sáng kiến, và các mô hình mới nhằm ...

Dự án Tăng cường hỗ trợ kỹ thuật phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam (EPIC) thông báo tuyển dụng

Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cần ...

Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng thông báo Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ...

Thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2023 của Cục Phòng, chống HIV/AIDS

Thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2023 của Cục Phòng, chống ...

Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2023 của Cục Phòng, chống HIV/AIDS

Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng công bố Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi ...

Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2023 của Cục Phòng, chống HIV/AIDS

Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức ...