CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Thông báo

Thứ Sáu, 23/02/2024 | 15:01:10 GMT+7

Thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ DỰ ÁN EPIC

Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế thông ...

Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022

Cục Phòng, chống HIV/AIDS xin trân trọng thông báo Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động quốc gia ...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS - Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS đăng ...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cần ...

Tài liệu truyền thông PC HIV/AIDS tại nơi làm việc

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS xin trân trọng giời thiệu Tài liệu truyền thông về phòng, ...

Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS tuyển dụng điều phối kỹ thuật dự án

Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cần ...

THÔNG BÁO CƠ HỘI NHẬN TÀI TRỢ CHO CÁC SÁNG KIẾN TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG

“Nâng cao nhận thức và tạo nhu cầu tiếp cận sử dụng PrEP trong cộng đồng và các nhóm đích tại tỉnh ...

tuyển dụng các cán bộ dự án

Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cần ...

Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS năm 2022

Nhằm tăng cường các hoạt động truyền thông phòng, chống HIV/AIDS, hướng đến mục tiêu kết thúc dịch ...

Hướng dẫn Đề án MMT nhiều ngày

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Quyết định số 569/QĐ-BYT ngày 9/3/2022 của ...

Hướng dẫn tạm thời triển khai điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV (PrEP) cho sinh viên, học sinh

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Hướng dẫn tạm thời triển khai điều trị ...

Tài liệu họp 24/1/2022

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Tài liệu Họp đồng thuận về Hợp đồng xã hội ...