CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Thông báo

Thứ Sáu, 23/02/2024 | 14:51:58 GMT+7

Thông báo

Thông báo tuyển dụng Dự án Tăng cường hỗ trợ kỹ thuật phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam

Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cần ...

Công văn mời tham gia và báo giá cung cấp dịch vụ đào tạo xét nghiệm SHPT cơ bản

Ban quản lý các dự án hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS thông báo Công văn mời tham gia và báo giá cung ...

Thông báo Danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển Công chức Cục Phòng, chống HIV/AIDS năm 2023

Ban biên tập Trang tin điện tử Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng Thông báo Danh mục tài ...

Thông báo Mời báo giá hoạt động cung cấp và phân phối chất bôi trơn

Hiện nay Ban quản lý các dự án có nhu cầu mua sắm và cung ứng Chất bôi trơn cho các đơn vị thụ ...

Thông báo tuyển dụng của Ban quản lý dự án phòng, chống HIV/AIDS - Dự án EPIC

Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cần ...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 03 VỊ TRÍ ĐIỀU TRỊ CỦA DỰ ÁN QUỸ TOÀN CẦU

Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS - Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai ...

Tuyển dụng công chức thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS năm 2023

Thực hiện công văn số 1170/BYT-TCCB ngày 07/3/2023 của Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công ...

Dự thảo THÔNG TƯ Hướng dẫn quản lý thuốc methadone

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng đăng tải Dự thảo THÔNG TƯ Hướng dẫn quản lý thuốc ...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 02 VỊ TRÍ KẾ TOÁN

Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS - Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai ...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CÁN BỘ KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS - Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai ...

Danh sách các cơ sở điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) thuộc Dự án Quỹ Toàn cầu

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng thông báo Danh sách các cơ sở điều trị dự phòng ...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG DỰ ÁN EPIC

Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cần ...