CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tài liệu chuyên môn > Xét nghiệm HIV > Xin ý kiến dự thảo tài liệu chuyên môn

Chủ Nhật, 25/02/2024 | 18:06:03 GMT+7

Xin ý kiến dự thảo tài liệu chuyên môn

22/11/2023 | 494 lượt xem

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu dự thảo lấy ý kiến tài liệu chuyên môn: Ban hành Hướng dẫn quốc gia xét nghiệm HIV

Bạn đọc cho góp ý vui lòng tải dự thảo: tại đây