CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tin tức - sự kiện > Bảo đảm quyền được học tập cho học sinh nhiễm HIV

Thứ Hai, 15/04/2024 | 19:43:46 GMT+7

Bảo đảm quyền được học tập cho học sinh nhiễm HIV

10/05/2022 | 811 lượt xem | Kiều Trang

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phòng, chống HIV/AIDS ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022.

Theo kế hoạch này, các cơ sở giáo dục được không kỳ thị và phân biệt đối xử với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên nhiễm HIV, đảm bảo quyền được học tập, làm việc, sống hòa nhập cộng đồng của người nhiễm HIV.
 
Các trẻ nhiễm HIV có quyền được học tập, sống hòa nhập cộng đồng như trẻ không nhiễm HIV

Kế hoạch này cũng nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên về công tác phòng, chống HIV/AIDS, không kỳ thị phân biệt đối xử, với người nhiễm HIV; đảm bảo để người bị nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được học tập, làm việc, vui chơi giải trí và các chính sách xã hội theo quy định trong nhà trường.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị, trường học tổ chức các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú; nội dung thiết thực, phấn đấu 90% học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống HIV/AIDS phù hợp với từng cấp học; 95% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục được trang bị kiến thức, kỹ năng và phương pháp giảng dạy lồng ghép nội dung phòng, chống HIV/AIDS, chống kỳ thị và phân biệt đối xử phù hợp với từng cấp học; 100% các trường học tạo cơ hội cho trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được đi học theo nhu cầu.
Các đơn vị, trường học cử cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác phòng, chống HIV/AIDS tham gia tập huấn do cơ quan y tế địa hương tổ chức; nâng cao chất lượng giảng dạy chính khóa về phòng chống HIV/AIDS, tích hợp trong các môn học liên quan; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa về phòng, chống HIV/AIDS ít nhất 1 lần/năm/trường.
Các cơ sở giáo dục không kỳ thị và phân biệt đối xử với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên nhiễm HIV hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV; đảm bảo quyền được học tập, làm việc, sống hòa nhập cộng đồng của người nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV; không đưa tin, hình ảnh tiêu cực về người nhiễm HIV/AIDS; không yêu cầu xét nghiệm HIV hoặc xuất trình kết quả xét nghiệm HIV đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên người đến xin học, người dự tuyển lao động.
Đồng thời vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh, học viên quan tâm, giúp đỡ người mắc bệnh, dịch nguy hiểm, người nhiễm HIV/AIDS và dành một phần quà sáng ủng hộ Quỹ hỗ trợ, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm thành phố Hà Nội.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giao Phòng Chính trị, tư tưởng - Khoa học công nghệ là đơn vị thường trực, tham mưu xây dựng Kế hoạch; phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; cung cấp tài liệu, nội dung truyền thông cho các nhà trường; tham mưu chỉ đạo các đơn vị tổ chức vận động quyên góp, ủng hộ và hướng dẫn thu nộp kinh phí ủng hộ Quỹ phòng chống dịch bệnh nguy hiểm; tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND Thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc triển khai các hoạt động phòng chống HIV/AIDS, hoạt động hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống AIDS 1/12/2022 và ngày Tình nguyện viên Thế giới 5/12/2022 theo Kế hoạch; phối hợp với cơ quan Y tế địa hương tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng chống HIV/AIDS cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên các cơ sở giáo dục; chú trọng hướng dẫn kỹ năng chăm sóc trẻ bị nhiễm HIV/AIDS, trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.