CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Hợp tác quốc tế > Dự án EPIC

Thứ Hai, 15/04/2024 | 20:35:21 GMT+7

Dự án EPIC

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ DỰ ÁN

Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cần ...

THÔNG BÁO: Mời gửi báo giá cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ cho Dự án EPIC

Căn cứ Quyết định số 3782/QĐ-BYT ngày 06/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch ...

Dự án Tăng cường hỗ trợ kỹ thuật phòng, chống HIV/AIDS thông báo tuyển dụng

Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cần ...

Thông báo: Mời báo giá cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ

Để chuẩn bị xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Ban quản lý các dự án hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS ...

Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS thông báo tuyển dụng cán bộ

Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cần ...

Thông báo tuyển dụng Dự án Tăng cường hỗ trợ kỹ thuật phòng, chống HIV/AIDS (EPIC)

Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cần ...

Dự án EPIC Thông báo tuyển dụng cán bộ tiếp cận cộng đồng

Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cần ...

Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS thông báo tuyển dụng

Ban Quản lý các dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cần ...

Đoàn công tác của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tới thăm và làm việc tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Ngày 17/11/2023, Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Kế hoạch cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về ...

Cục Phòng, chống HIV/AIDS tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm triển khai Đáp ứng y tế công cộng

Ngày 22/9/2023, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Phòng, chống HIV/AIDS tổ chức Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm ...

Tập huấn về triển khai cung cấp dịch vụ PrEP theo mô hình cung cấp dịch vụ toàn diện về dự phòng và điều trị HIV

Ngày 29-30/8/2023 tại Hà Nội, với sự hỗ trợ của Dự án Tăng cường hỗ trợ kỹ thuật phòng chống ...