CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Hợp tác quốc tế > Dự án EPIC

Thứ Hai, 30/01/2023 | 00:00:16 GMT+7

Dự án EPIC

Thông tin cơ bản Dự án Tăng cường hỗ trợ kỹ thuật phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam (EPIC)

1. Tên dự án: TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ KỸ THUẬT PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TẠI VIỆT NAM (EPIC) Dự án hợp tác ...