CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tài liệu chuyên môn > Tài liệu khác

Chủ Nhật, 29/01/2023 | 23:39:33 GMT+7

Tài liệu khác

Sổ tay hướng dẫn Tổ chức livestream áp dụng trong lĩnh vực HIV

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Sổ tay hướng dẫn Tổ chức livestream áp ...

Các Bài trình bày tại Hội nghị “Tài chính bền vững cho phòng, chống HIV/AIDS tại các nước ASEAN”

Ban biên tập Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu toàn bộ các bài ...

Hướng dẫn Quy trình hỗ trợ mua thẻ BHYT và thanh toán phần cùng chi trả thuốc kháng HIV

Website Cục Phòng chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Hướng dẫn Quy trình hỗ trợ mua thẻ BHYT ...

Hướng dẫn triển khai thông tư 03/2015/TT-BYT về hướng dẫn thống kê báo cáo

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu công văn số 562/AIDS-GS ngày 04 tháng 6 năm ...

Tài liệu Hướng dẫn kiểm định chất lượng số liệu báo cáo chương trình phòng, chống HIV/AIDS

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Tài liệu Hướng dẫn kiểm định chất lượng số ...