CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tài liệu chuyên môn > Truyền thông, can thiệp

Thứ Tư, 29/05/2024 | 12:41:14 GMT+7

Truyền thông, can thiệp

Tài liệu truyền thông Bộ tiêu chí Cơ sở cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS thân thiện

Website Cục Phòng ,chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Tài liệu truyền thông Bộ tiêu chí Cơ sở ...

Tài liệu truyền thông PC HIV/AIDS tại nơi làm việc

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS xin trân trọng giời thiệu Tài liệu truyền thông về phòng, ...

Tài liệu truyền thông Điều trị ARV là Dự phòng HIV

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Bộ tài liệu truyền thông Điều trị ARV là Dự ...

Bộ Tài liệu truyền thông PrEP năm 2020

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS xin trân trọng giới thiệu Bộ tài liệu truyền thông PrEP năm 2020

Tài liệu Hướng dẫn tổ chức hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tuyến xã phường

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Tài liệu Hướng dẫn tổ chức hoạt động phòng, ...

Sách "Hướng dẫn chăm sóc và hỗ trợ dinh dưỡng cho người nhiễm HIV/AIDS"

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu sách "Hướng dẫn chăm sóc và hỗ trợ dinh ...

Sổ theo dõi khách hàng mới đã cập nhật PrEP tình huống (ED-PrEP)

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu công văn 309/AIDS - ĐT ngày ...

Hướng dẫn tổng hợp về việc sử dụng thuốc kháng vi rút sao chép ngược trong dự phòng và điều trị nhiễm HIV

Trang tin điện tử Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Hướng dẫn tổng hợp về việc sử ...

Tài liệu "Hướng dẫn thực hiện giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV trong cơ sở y tế"

Ban biên tập xin trân trọng giới thiệu Quyết định 294/QĐ-AIDS ngày 28/12/2017 về việc phê ...

Hướng dẫn giảng dạy về Giảm kỳ thị và Phân biệt đối xử liên quan đến HIV tại cơ sở y tế

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Hướng dẫn giảng dạy về Giảm kỳ thị và Phân ...

Tài liệu đào tạo cho Bác sỹ để điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Tài liệu đào tạo cho Bác sỹ để điều trị ...