CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tài liệu chuyên môn > Xét nghiệm HIV

Thứ Hai, 20/05/2024 | 10:58:52 GMT+7

Xét nghiệm HIV

Xin ý kiến dự thảo tài liệu chuyên môn

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu dự thảo lấy ý kiến tài liệu chuyên môn: Ban ...

Tài liệu đào tạo Xét nghiệm HIV

Cục Phòng, chống HIV/AIDS xin trân trọng giới thiệu Tài liệu đào tạo Xét nghiệm HIV (tài liệu dành ...

Báo cáo tại Hội thảo đảm bảo bền vững và tăng cường tiếp cận với TVXN và điều trị HIV/AIDS

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu các Báo cáo tại Hội thảo đảm bảo bền vững ...