CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Lãnh đạo Cục đương nhiệm

Thứ Ba, 21/03/2023 | 18:04:14 GMT+7

Lãnh đạo Cục đương nhiệm

PGS.TS. PHAN THỊ THU HƯƠNG

Cục trưởng từ 4/2022

PGS. TS. Phạm Đức Mạnh

Phó Cục trưởng từ tháng 5/2011