CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Lãnh đạo Cục đương nhiệm

Thứ Tư, 19/06/2024 | 08:04:44 GMT+7

Lãnh đạo Cục đương nhiệm

PGS.TS. PHAN THỊ THU HƯƠNG

Cục trưởng từ 4/2022

 

PGS.TS.BS Phạm Đức Mạnh

Phó Cục trưởng từ tháng 5/2011

THS.BS Võ Hải Sơn

Phó Cục trưởng từ tháng 2/2023