CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Thông báo > Bộ Tiêu chí phòng khám thân thiện

Thứ Sáu, 08/12/2023 | 20:35:23 GMT+7

Bộ Tiêu chí phòng khám thân thiện

30/10/2020 | 852 lượt xem

Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu  Bộ Tiêu chí cơ sở cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS thân thiện với nhóm cộng đồng đích

Tải xuống tại đây