CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Tin tức - sự kiện > Tin hoạt động của Cục > Bộ Y tế và WHO khuyến cáo các biện pháp an toàn phòng chống ...

Thứ Hai, 20/05/2024 | 11:07:00 GMT+7

Bộ Y tế và WHO khuyến cáo các biện pháp an toàn phòng chống COVID-19 tại Nơi làm việc, cơ quan, công ty, công sở.

05/03/2020 | 823 lượt xem

Hãy cùng chuẩn bị sẵn sàng phòng, chống COVID-19 tại từng cơ quan, công sở

5-3-noi-l-m-viec-6.jpg

5-3-noi-lam-viec-1.jpg

5-3-noi-lam-viec-2.jpg

5-3-noi-lam-viec-3.jpg

5-3-noi-lam-viec-4.jpg

5-3-noi-lam-viec-5.jpg

5-3-noi-lam-viec-7.jpg

0d804f240c7cf722ae6d.jpg