CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ
CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS - BỘ Y TẾ

Trang chủ > Tin tức > Hợp tác quốc tế > Dự án quỹ toàn cầu > Cập nhật hướng dẫn tổ chức triển khai hoạt động dự án giai ...

Thứ Sáu, 12/04/2024 | 21:39:20 GMT+7

Cập nhật hướng dẫn tổ chức triển khai hoạt động dự án giai đoạn mới 2015-2017

04/08/2016 | 6633 lượt xem

Cập nhật hướng dẫn tổ chức triển khai hoạt động dự án giai đoạn mới 2015-2017

Ban QLDA Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS trung ương trân trọng giới thiệu Cập nhật hướng dẫn tổ chức triển khai hoạt động dự án giai đoạn mới 2015-2017:

Kính gửi: Ban Quản lý dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tỉnh/thành phố

              Để hỗ trợ các địa phương triển khai hoạt động dự án giai đoạn mô hình viện trợ mới (NFM) 2015-2017, Ban Quản lý dự án (QLDA) Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS gửi tới Ban QLDA các tỉnh/thành phố bản: “Cập nhật hướng dẫn tổ chức, triển khai các hoạt động dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS giai đoạn mới 2015-2017”.

            Đề nghị các Ban QLDA tỉnh/thành phố nghiên cứu và chỉ đạo các đơn vị triển khai hoạt động dự án theo hướng dẫn.

            Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Ban QLDA tỉnh/thành phố liên hệ chặt chẽ với các cán bộ đã được phân công phụ trách tỉnh của Ban QLDA Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS để được hướng dẫn và hỗ trợ. Địa chỉ liên hệ: Ban QLDA Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS, tầng 8, toà nhà 14 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, điện thoại: 04.37722993, Fax: 04 37722994.

Trân trọng cảm ơn.

Đề nghị các Ban QLDA tỉnh/thành phố tải hướng dẫn ở file đính kèm

Tập tin đính kèm